Sysselsättning

JobbKlotet erbjuder inom egna verksamhetsområden sysselsättningsplatser för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Samtliga deltagare erhåller förutom en meningsfull sysselsättning med rehabiliterande inslag även jobbcoaching på plats. Deltagaren utför arbetsuppgifter med det övergripande målet att komma närmare arbetsmarknaden. Det är här även möjligt att prova egna idéer för att se om det kan leda till arbete alternativt att starta eget.