Förstärkt arbetsträning

För arbetssökande inom jobb och utvecklingsgarantin kan JobbKlotet erbjuda förstärkt arbetsträning vid vårt egna sociala arbetsintegrerande företag. Vi har även möjlighet att erbjuda alternativa arbetsplatser genom vårt nätverk. Det finns stora möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter inom flera områden. Deltagaren får utifrån sin individuella plan arbetsförmågan dokumenterad. Vi kan även till den förstärkta arbetsträningen erbjuda en fördjupad bedömning.