Uppdrag arbetsförmedlingen

Samtliga våra uppdrag tillsammans med arbetsförmedlingen har för deltagarna den övergripande målsättningen arbete, studier eller start av egen verksamhet.

Beroende på var deltagarna befinner sig i sin process, erbjuder vi individuellt anpassade insatser inom Personlig jobbcoach, Förstärkt arbetsträning och Sysselsättningsplatser. 

Vi har även ett "Arbetsförmedlingens rum" som arbetsförmedlare kan använda då de träffar sina deltagare. I detta rum finns förutom dator och telefon även arbetsförmedlingens broschyrer samt annan information.