Prototyp tillverkning i trä.

Vi kan fräsa ut ritningar och skapa namnskyltar till er i plywood och andra träslag med våran CNC. Maskinen är lite större än 3D skrivaren men den skär ut efter samma princip, det vill säga efter den ritning man gjort i en dator. Detta är en fräs, där man själv tillhandahåller det obearbetade materialet från början så att maskinen fräser ut efter ritningen.