LEGO

Inom lego avdelning arbetar vi främst med montering och förpackningsuppdrag åt kunder.